آرشیو مطالب : معاینه فنی

استاندار تهران در جلسه كمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عنوان كرد

پیشنهاد تعطیلی ۲روزه تهران

پیشنهاد تعطیلی ۲روزه تهران

چه زمان شرایط اضطرار آلودگی هوا اعلام می شود؟

چه زمان شرایط اضطرار آلودگی هوا اعلام می شود؟
مدیرعامل ستاد فنی خودروهای تهران:

خودرو های فاقد معاینه فنی تا ۱۵ اردیبهشت جریمه نمی شوند

خودرو های فاقد معاینه فنی تا ۱۵ اردیبهشت جریمه نمی شوند
شهردار تهران عنوان كرد

ضرورت ورود استارتاپ های ایرانی به ساخت شتاب نگاره های سیل و زلزله

ضرورت ورود استارتاپ های ایرانی به ساخت شتاب نگاره های سیل و زلزله
سرهنگ موسوی پور به مهر خبر داد

اجرای طرح برخورد با خودرو های دود زا در پایتخت

اجرای طرح برخورد با خودرو های دود زا در پایتخت

معاینه فنی خارج از نوبت سرویس مدارس تهران در سه مركز

معاینه فنی خارج از نوبت سرویس مدارس تهران در سه مركز

كوشش برای اجرای سراسری آزمون صدای خودرو در مراكز معاینه فنی

كوشش برای اجرای سراسری آزمون صدای خودرو در مراكز معاینه فنی

انتقاد پلیس از شهرداران كلانشهرها در مورد تخلفات خودرویی، آخرین آمارها از جرایم معاینه فنی

انتقاد پلیس از شهرداران كلانشهرها در مورد تخلفات خودرویی، آخرین آمارها از جرایم معاینه فنی

تشكیل تیم نظارت بر مراكز معاینه فنی استان تهران

تشكیل تیم نظارت بر مراكز معاینه فنی استان تهران

اختلال در روند صدور معاینه فنی خودروها در تهران

اختلال در روند صدور معاینه فنی خودروها در تهران
از سوی پلیس راهور تهران؛

موارد نقص معاینه فنی وسایل نقلیه اعلام گردید

موارد نقص معاینه فنی وسایل نقلیه اعلام گردید
ایجاد همه زیرساختها برای اجرای فاز دوم طرح كاهش

اتصال سازمان راهداری به سیمفا بزودی

اتصال سازمان راهداری به سیمفا بزودی
معاون سازمان محیط زیست:

اگر طرح كاهش عقب بیافتد در كنترل آلودگی هوا دچار مشكل می شویم

اگر طرح كاهش عقب بیافتد در كنترل آلودگی هوا دچار مشكل می شویم
بیمه خانه BimeKhane