آرشیو مطالب : ذرات معلق


وضعیت هوای تهران در چهارمین روز آلودگی قرمز شد

وضعیت هوای تهران در چهارمین روز آلودگی قرمز شد

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای اهواز همچنان آلوده

هوای اهواز همچنان آلوده

اهواز همچنان آلوده ترین کلانشهر

اهواز همچنان آلوده ترین کلانشهر

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد

کیفیت قابل قبول هوای پایتخت به دنبال وزش باد

کیفیت قابل قبول هوای پایتخت به دنبال وزش باد

کیفیت قابل قبول هوای تهران

کیفیت قابل قبول هوای تهران

15 ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز

15 ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز

وضعیت قرمز ۲۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای پایتخت

وضعیت قرمز ۲۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای پایتخت

کدام بنزین هوا را کمتر آلوده می کند؟

کدام بنزین هوا را کمتر آلوده می کند؟

کیفیت مطلوب هوای تهران طی امروز

کیفیت مطلوب هوای تهران طی امروز

تابستان سال جاری بدون یک روز هوای پاک برای تهرانی ها گذشت

تابستان سال جاری بدون یک روز هوای پاک برای تهرانی ها گذشت

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

افزایش تدریجی دمای هوای تهران

افزایش تدریجی دمای هوای تهران

افزایش دمای هوا و ازن در استان تهران

افزایش دمای هوا و ازن در استان تهران

هوای تهران در محدوده قابل قبول

هوای تهران در محدوده قابل قبول

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

علت آلودگی هوا در ایام ابتدایی فروردین ماه چیست؟

علت آلودگی هوا در ایام ابتدایی فروردین ماه چیست؟

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس در بعضی مناطق پایتخت

برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس در بعضی مناطق پایتخت

تهرانی ها چند روز از بهمن ماه را هوای آلوده تنفس كردند؟

تهرانی ها چند روز از بهمن ماه را هوای آلوده تنفس كردند؟

تداوم هوای مطلوب پایتخت

تداوم هوای مطلوب پایتخت

چه زمان شرایط اضطرار آلودگی هوا اعلام می شود؟

چه زمان شرایط اضطرار آلودگی هوا اعلام می شود؟

جولان آلودگی هوا در پایتخت طی روزهای كرونائی و چند سفارش

جولان آلودگی هوا در پایتخت طی روزهای كرونائی و چند سفارش
مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران:

معاینه فنی، شرط رفع توقیف موتورسیكلت ها شود

معاینه فنی، شرط رفع توقیف موتورسیكلت ها شود

هوای پایتخت برای حساس ها نامطلوب می شود

هوای پایتخت برای حساس ها نامطلوب می شود

آلودگی هوای تهران در چهارمین روز متوالی

آلودگی هوای تهران در چهارمین روز متوالی

برقراری هوای ناسالم برای گروه های حساس همراه با آسمان غبارآلود در تهران

برقراری هوای ناسالم برای گروه های حساس همراه با آسمان غبارآلود در تهران

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا
بیمه خانه BimeKhane