آرشیو مطالب : ذرات معلق


۲۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

۲۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی

کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی

وضعیت مطلوب ۱۸ ایستگاه

وضعیت مطلوب ۱۸ ایستگاه

آلودگی هوای پایتخت در 21 ایستگاه

آلودگی هوای پایتخت در 21 ایستگاه

تداوم آلودگی هوای تهران بارانی

تداوم آلودگی هوای تهران بارانی

هوای تهران قرمز شد، آلودگی هوا برای همه

هوای تهران قرمز شد، آلودگی هوا برای همه

تداوم تنفس هوای مطلوب در تهران

تداوم تنفس هوای مطلوب در تهران

وضعیت هوای تهران در چهارمین روز آلودگی قرمز شد

وضعیت هوای تهران در چهارمین روز آلودگی قرمز شد

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای اهواز همچنان آلوده

هوای اهواز همچنان آلوده

اهواز همچنان آلوده ترین کلانشهر

اهواز همچنان آلوده ترین کلانشهر

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد

کیفیت قابل قبول هوای پایتخت به دنبال وزش باد

کیفیت قابل قبول هوای پایتخت به دنبال وزش باد

کیفیت قابل قبول هوای تهران

کیفیت قابل قبول هوای تهران

15 ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز

15 ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز

وضعیت قرمز ۲۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای پایتخت

وضعیت قرمز ۲۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای پایتخت

کدام بنزین هوا را کمتر آلوده می کند؟

کدام بنزین هوا را کمتر آلوده می کند؟

کیفیت مطلوب هوای تهران طی امروز

کیفیت مطلوب هوای تهران طی امروز

تابستان سال جاری بدون یک روز هوای پاک برای تهرانی ها گذشت

تابستان سال جاری بدون یک روز هوای پاک برای تهرانی ها گذشت

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

افزایش تدریجی دمای هوای تهران

افزایش تدریجی دمای هوای تهران

افزایش دمای هوا و ازن در استان تهران

افزایش دمای هوا و ازن در استان تهران

هوای تهران در محدوده قابل قبول

هوای تهران در محدوده قابل قبول

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

علت آلودگی هوا در ایام ابتدایی فروردین ماه چیست؟

علت آلودگی هوا در ایام ابتدایی فروردین ماه چیست؟

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس در بعضی مناطق پایتخت

برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس در بعضی مناطق پایتخت

تهرانی ها چند روز از بهمن ماه را هوای آلوده تنفس كردند؟

تهرانی ها چند روز از بهمن ماه را هوای آلوده تنفس كردند؟

تداوم هوای مطلوب پایتخت

تداوم هوای مطلوب پایتخت

چه زمان شرایط اضطرار آلودگی هوا اعلام می شود؟

چه زمان شرایط اضطرار آلودگی هوا اعلام می شود؟
بیمه خانه BimeKhane