جمع شدن بساط پول نقد در شهرداری تهران

جمع شدن بساط پول نقد در شهرداری تهران

بیمه خانه: رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران با تشریح جزئیات بودجه سال آینده شهرداری و اعلام استقرار خزانه الكترونیكی و حذف هرگونه دریافت نقدی تاكید نمود.


مرتضی الویری در گفتگو با ایسنا، در تشریح لایحه بودجه تصویبی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران در شورای شهر تهران، اظهار داشت: با عنایت به اینكه دو سطح از برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران هنوز بطور كامل به تصویب شورای شهر نرسیده و مقررشده كه این مهم در اردیبهشت ماه سال آینده موردبررسی و نهایتاً به تصویب برسد.
وی با اشاره به اینكه یكی از نقصها بودجه سال آینده (۱۳۹۸) شهرداری تهران عدم تطبیق كامل آن با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران خصوصاً شاخص های كمی آن است، اضافه كرد: نكته دیگری درباب بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران؛ انقباضی بودن این بودجه است. بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران _جدا از سازمان ها و شركت ها _ با سقف ۱۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بسته شده است، این عدد نسبت به شرایط تورمی در كشور انقباضی است با عنایت به اینكه سقف درآمدها را خیلی افزایش نداده ایم باز امكان تحقق این عدد وجود ندارد. عملكرد درآمدها امسال از ۱۵ هزار پانصد میلیارد تومان فراتر نمی رود؛ پیش بینی برای سال آینده این است كه میزان تحقق در همین حدود باشد علت انقباضی بسته شدن بودجه سال آینده شهرداری تهران هم همین سوژه است.
وی افزود: با عنایت به نیازهایی كه شهرداری تهران دارد به توافق رسیدیم كه باید بخش درآمدی شهرداری را نهیب بزنیم و تشویق نماییم كه برای تأمین درآمد مطالباتی كه شهرداری از بخش های مختلف دارد را پیگیری كند.

استقرار خزانه الكترونیكی و حذف دریافت نقدی در شهرداری در سال 98
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح جزئیات بودجه سال آینده شهرداری تهران اظهار داشت: در این بودجه شاهد افزایش تبصره ها بودیم در حقیقت تبصره ها از ۲۹ تبصره در سال ۱۳۹۷ به ۳۸ تبصره افزایش پیدا كرد چراكه مفاهیمی كه بطور رسا و روشن در برنامه پنج ساله سوم شهرداری بیان نشده بود، مجبور شدیم در چارچوب تبصره های بودجه سال آینده بگنجانیم.
وی اضافه كرد: استقرار خزانه الكترونیكی و حذف هرگونه دریافت نقدی در كلیه واحدها و سازمان ها و شركت های شهرداری تهران یكی دیگر از نكات قابل توجه در بودجه سال آینده شهرداری تهران است كه در چارچوب بند (ج) تبصره یك این لایحه مشاهده می شود بدین سان شهرداری تهران موظف است تمامی درآمدهای كسب شده را به خزانه واحد واریز نماید. این اقدام منجر به شفافیت و پاك حسابی سیستم اجرایی می شود.
به گفته الویری، كمیته تخصیص منابع هم كه شهرداری تهران باید ماهی یك دفعه آنرا تشكیل دهد و متناسب با درآمدهای حاصله هزینه های مدنظر را تنظیم كند. كمیته تخصیص همانند شیرفلكه ای عمل خواهدنمود كه به تناسب درآمدهای كسب شده پروژه ها و فعالیت های شهرداری تهران را اولویت بندی و متناسب با درآمدها تخصیص می دهد. در حقیقت اگر درآمدهای شهرداری بالا پیش بینی شده است، تعبیه كمیته تخصیص اجازه نمی دهد، تعهد مازاد بر درآمد صورت گیرد؛ اگر درآمدها كمتر وصول شد كمیته تخصیص این نقش را دارد كه هزینه ها را بر اساس اولویت بندی پروژه ها متناسب با درآمدها و اعتبارات به پروژه ها تخصیص دهد.
وی با اشاره به اینكه كمك سازمان ها و شركت ها به بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷ رقمی معادل ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است اضافه كرد: این رقم برای سال آینده به ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش پیداكرده است در حقیقت در چارچوب این سیاست؛ تلاش می نماییم شركت ها و سازمان ها را از حالت حیاط خلوت شهرداری تهران خارج نماییم و آنها را به ساختارهایی اقتصادی تبدیل نماییم كه بتوانند برای شهرداری تهران درآمد به همراه داشته باشند و نه اینكه فقط هزینه دربر داشته باشند.
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: بنا بر مفاد تبصره ۱۴ این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده شده كه دیون و تعهدات سنواتی كه به بانك ها و مؤسسات اعتباری دارد را تا سقف ۹ هزار میلیارد تومان پرداخت كند؛ این رقم علاوه بر مبلغ ۲۵۴۰ میلیارد تومانی است كه برای بازپرداخت دیون در ردیف بودجه شهرداری تهران اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به تبصره های ششم و هفتم بودجه سال آینده شهرداری تهران، اظهار داشت: این تبصره ها به سوژه پروژه های مشاركتی و سرمایه گذاری های شهرداری در پروژه های مشاركتی اشاره دارد به شكلی كه تعداد حدود ۳۰ پروژه پیشنهادشده كه شهرداری مجاز است در آنها سرمایه گذاری كنند و زمینه جذب مشاركت های عمومی و خصوصی را فراهم كندو با این روش می توانیم به جای اجرای پروژه ها از منابع شهرداری، نقدینگی سرگردانی كه در شهر وجود دارد و امكان دارد در مسیرهای دیگر ازجمله بورس بازی به كار گرفته شود در راه پروژه های توسعه ای و رفاه شهری استفاده گردد.
الویری در بخش دیگری از تشریح بودجه سال آینده شهرداری تهران به سوژه فضای سبز و توسعه آن در شهر تهران اشاره نمود و اضافه كرد: سوژه فضای سبز و توجه به آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد بر همین مبنا اعتبار مناسبی برای تملك مشاركتی باغات و همین طور حفظ و گسترش فضای سبز در نظر گرفته شده به شكلی كه رقم ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه پیش بینی شده و سیاست شهرداری باز در مناطقی كه سرانه فضای سبز پایین تری برخوردار می باشند به سوژه حفظ باغات و توسعه فضای سبز معطوف خواهد شد تا تعادل منطقه ای در این سرانه ایجاد شود.

كاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در اماكن شهرداری
وی اضافه كرد: یكی از مقوله های كلیدی بودجه سال آینده شهرداری تهران كه تا پیش ازاین وجود نداشته در تبصره ۲۱ بودجه است، بر طبق این تبصره شهرداری تهران موظف شده است مصرف انرژی در اماكن مربوط به خودرا به میزان ۱۰ درصد كاهش دهد؛ در حقیقت صرفه جویی و كاهش مصارف هزینه ای در همه زمینه ها یكی از اولویت ها و سیاست های مهم در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده شهرداری تهران است.
به گفته رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای پاركینگ های حاشیه ای در نظر گرفته شده است كه البته سال قبل باز این مساله بعنوان یكی از منابع درآمدها در بودجه پیش بینی شده بود؛ اما به علت آماده نبودن زیرساخت ها متأسفانه این بخش از درآمد محقق نشد. در بودجه سال آینده با عنایت به این كه زیرساخت لازم برای این كار فراهم شده و هم اكنون باز به صورت پایلوت در منطقه ۲ این كار آغازشده است، بنا داریم سال آینده پارك حاشیه ای به صورت هوشمند در گستره بیشتری در تهران مورد بهره برداری قرار گیرد. در حقیقت شهروندان می توانند بوسیله موبایل خود محل پارك موردنظر را ذخیره كنند و با خیال راحت به مقصد عزیمت كنند. اگر این برنامه عملیاتی شود پیش بینی می شود قریب ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.

انتقال ۴۰ درصد دكل های مخابراتی شهر تهران به زیر زمین در سال آینده
وی تاكید كرد: آنچه در بودجه سال آینده شهرداری تهران كاملاً جدید است و اگر مسیر خودرا به خوبی طی نماید بعنوان یك درآمد پایدار شهرداری تهران می تواند محسوب شود سوژه تحقق شهر هوشمند است و استفاده از زیرساخت های مخابراتی موجود در شهر تهران؛ هم اكنون ۱۶۰ كیلومتر فیبر نوری در شهر تهران داریم كه بهره برداری بسیار كمی از آن می شود اما با مذاكراتی كه با كارشناسان انجام شده مقررشده كه ۴۰ درصد دكل های مخابراتی شهر تهران بوسیله استفاده از فیبر نوری به زیرزمین منتقل شود.
الویری تاكید كرد: ظرفیتی كه این مساله فراهم می آورد این است كه هم سیمای بصری شهر بهتر می شود و هم سلامت مردم كه این دكل ها بر روی آنها تأثیرگذارند بیشتر از پیش موردتوجه قرار می گیرد. هدفی مقررشده كه در سال ۹۸ این دكل ها تا میزان ۴۰ درصد جمع آوری شوند و امیدواریم در سال ۱۳۹۹ این دكل ها به زیرزمین منتقل شوند.

كاهش سهم درآمدهای غیر نقد شهرداری در بودجه ۹۸
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران درباب تحقق درآمدهای پایدار و پیش بینی این درآمدها در بودجه سال آینده شهرداری تهران، اظهار داشت: این درآمدها در بودجه سال آینده شهرداری تهران پیش بینی شده است؛ برای مثال درآمد حاصل از پاركینگ حاشیه ای و شهر هوشمند از نوع درآمدهای پایدار می باشد وقتی درآمدهای حاصل از شركت ها و سازمان های شهرداری تهران از ۱۵۲ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۲۲۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش داده شده یكی از مصادیق درآمدهای پایدار می باشد. علاوه بر این ها مالیات بر ارزش افزوده هم مقداری رشد داشته است كه جز درآمدهای پایدار شمرده می شود. در حقیقت ۲.۵ درصد سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده شهرداری تهران افزایش داشته است و نسبت درآمدهای نقد و غیر نقد ۳.۳ درصد افزایش پیدا كرده است. به عبارت روشن تر سهم درآمدهای غیر نقد از ۲۳.۳ درصد به ۲۰ درصد كاهش داده شده است.
الویری در پاسخ به این سؤال كه برخی تمهیدات بودجه به علت عدم تحقق زیرساخت های مناسب اجرایی نمی گردد همانند درآمدهای حاصل از پارك حاشیه ای اظهار داشت: قبول دارم برخی مواقع زیرساخت های لازم فراهم نیست اما هم اكنون تصور می كنم در مورد هوشمند كردن پارك حاشیه ای كه به صورت پایلوت در منطقه ۲ تهران اجراشده و طبق گزارش معاونت حمل ونقل شهرداری تهران پیش بینی زیرساخت های انجام شده و محل نصب آنها باز مشخص شده است. این مساله توسط شهرداری تهران نمایش شده و پیشنهادی شورای شهر نیست پس امكان اجرایی شدن آن بیشتر است.
وی تاكید كرد: درزمینهٔ شفاف سازی درآمدهای شهرداری باز پیشنهاد استقرار خزانه داری الكترونیك توسط خود شهرداری مطرح گردیده است پس قاعدتاً باید زیرساخت های لازم فراهم شده باشد كه چنین طرحی را ارائه نمایند.

وی درباب رشد میزان حقوق و دستمزدها و هزینه نگهداشت شهر در سال آینده اظهار داشت: واقعیت این است كه ما شهر را گران اداره می نماییم روش هایی كه به كار می گیریم پرهزینه هستند در حوزه نیروی انسانی باز وجود ۶۸ هزار نیروی انسانی كه با تعدیل هایی كه صورت گرفته به رقم ۶۶ هزار نفر رسیده است همگی با شاخص هایی كه در دنیا وجود دارد سازگاری ندارند؛ این مساله به استخدام های بی رویه ای بازمی گردد كه متأسفانه در مقاطع مختلف صورت گرفته و كار را به اینجا كشانده است و مشكلات زیادی برای شهرداری تهران به وجود آورده است؛ اما سیاست مدیریت شهری كنونی این است كه همكاران شهرداری در همه سطوح بالاترین سرمایه شهرداری هستند و لازم است به نحوی مطلوب و كارآمد از حضور آنان برای شكوفایی تهران استفاده گردد.

تهرانی ها روزی ۱۰۰۰ گرم زباله تولید می كنند
الویری اشاره كرد: در مورد رفت وروب و نگهداری شهر هم روش های ما پرهزینه هستند در مورد پسماند اولاً میزان تولید زباله ما از حالت نرمال بسیار بالاتر است. برمبنای میانگین جهانی بطور متوسط هر شهروند روزانه ۳۰۰ گرم زباله تولید می كند درحالی كه شهروندان تهرانی در روز یك كیلوگرم زباله تولید می كنند و حتی برخی مواقع این رقم بیشتر از یك كیلوگرم می شود متوسط تولید زباله توسط شهروندان در روز در سطح كشور هم حدود ۷۰۰ گرم است.
وی تاكید كرد: بدین سان ما با یك شهر مصرف گرا روبرو می باشیم كه زباله زیادی تولید می نماییم بعنوان مثال ۳۰ درصد نان دور ریخته می شود این مصارف زیاد در همه چیز مثل میزان مصرف انرژی خصوصاً بنزین كه ده برابر كشور تركیه با جمعیتی مشابه ما است دیده می شود. از طرف دیگر در حوزه جمع آوری و رفت وروب شهری تفكیك زباله از مبدأ وجود ندارد و شهروندان عادت نكردن زباله را تفكیك كنند و بعضاً زباله ها را در معابر رها می كنند پس زحمت جمع آوری زباله را مضاعف می كنند و هزینه آنرا بالاتر می برند.
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه در بعضی نقاط شهر تهران در شبانه روز حتی سه بار نظافت انجام می شود و جمع آوری زباله صورت می گیرد اظهار داشت: این در شرایطی است كه در اروپا كشورهای وجود دارند كه بعضاً هفته ای یك دفعه جمع آوری زباله را انجام می دهد بدین سان با یك حساب سرانگشتی می توانیم به این نتیجه برسیم كه چقدر هزینه های نگهداشت شهر افزوده می شود. اصلاح این روش نامناسب با سرعت زیاد امكان پذیر نیست ما قدم هایی را برداشته و در شروع مسیر هستیم.
وی افزود: كاهش نیروی انسانی را به صورت یك گردنگیر در تبصره های بودجه سال آینده شهرداری تهران آوردیم البته شهرداری امسال به این تبصره كه در بودجه سال ۹۷ آمده بود عمل كرد و امیدواریم در سال آینده باز به این مساله عمل كند. درزمینه هوشمند كردن شهر هم كه سبب كاهش هزینه ها می شود در مصوبه های مختلفی در بودجه به آن تاكید شده است. همین طور در مورد كاهش مصرف انرژی اماكن شهرداری كه تعداد آنها زیاد است از حوزه ستادی تا شهرداری های مناطق و نواحی در بودجه سال آینده موظف شدند كه ۱۰ درصد مصرف انرژی خودرا كاهش دهند.

بودجه 1172 میلیارد تومانی شهرداری برای بخش فرهنگی در سال آینده
الویری در تشریح آنچه شورا در حوزه فرهنگی در بودجه سال آینده مصوب كرده است اظهار داشت: در حوزه فرهنگی اجتماعی برای بودجه سال ۱۳۹۸ رقم ۱۱۷۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است كه در كنار بودجه وزارت ارشاد كه رقم ۶۰۰ تومان برای كل كشور است رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود و نشان داده است كه شهرداری برای این حوزه سقف و رقم بودجه ای بالا و قابل قبولی را در اختیار دارد.
وی اشاره كرد: شهرداری تهران در مقاطعی در حوزه های هزینه هایی را انجام می داد كه اصولاً جزو وظایف شهرداری نبوده است و متأسفانه در سال های گذشته حساسیت لازم و اثرگذار به این مساله نشان داده نشده است و در بودجه سالهای گوناگون ردیف های مختلفی برای كمك به مؤسساتی كه عمدتاً در ارتباط با مدیریت شهری نبودن تكرار شده است این مؤسسات قسمتی از بودجه شهرداری تهران را بعنوان كمك به خود اختصاص می داده اند.
وی اضافه كرد: حتی به بهانه مراسم های مذهبی و آئینی اعدادی در حد ۳۰ یا ۴۰ میلیارد تومان در سال های گذشته هزینه شده كه هیچ گونه مداركی به صورت روشن از این هزینه ها وجود ندارد كه پول ها در كجا هزینه شده است پس كوشیدیم همه این موارد را شفاف نماییم. در حقیقت اختصاص دادن رقمی دو برابر بودجه وزارت ارشاد برای بخش فرهنگی در بودجه شهرداری تهران رقم قابل توجهی است ضمن اینكه تقاضای جدی مردم مسئله حمل ونقل عمومی و توسعه آن است و در مرحله بعد باز توجه مردم به مسائل محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا معطوف است.
وی اشاره كرد: بالقطع نفی نمی كنم كه شهر احتیاج به توسعه فرهنگی دارد و لازم است در محل هایی كارهای فرهنگی و هنری انجام دهم؛ ولی بی شك اگر از مردم نظرسنجی صورت گیرد كه در مورد توسعه حمل ونقل عمومی و كاهش آلودگی هوا تاكید بیشتر دارند.
در سال آینده برای امور فرهنگی ۱۱۸۲ میلیارد تومان، حوزه حمل ونقل ۶۱۲۰ میلیارد تومان، حوزه خدمات شهری ۲۵۲۳ میلیارد تومان، حوزه شهرسازی و معماری ۱۵۳ میلیارد تومان و در حوزه هوشمندسازی ۷۳۲۰ میلیاردتومان اختصاص داده خواهد شد.الویری تاكید كرد: تصور می كنم این رقم عدد منطقی و خوبی است كه برای حوزه فرهنگی در نظر گرفته شده است. قبول دارم مردم تهران شایستگی زندگی بهتری دارند و باید از امكانات رفاهی بهتر و فضاهای فرهنگی متنوع برخوردار باشند ولی باید توجه كرد كه بودجه بر اساس نیازهای شهروندان تدوین نمی گردد بلكه در درجه اول برمبنای توانمندی و امكانات و منابعی كه وجود دارد شكل می گیرد پس چاره ای نداریم كه منابع محدودی كه در اختیارداریم كه شاید یك دهم یا یك پنجم نیازهای شهر است با اولویت بندی هزینه نماییم. باید نیازها را اولویت بندی نماییم و مأموریت هایی را موردتوجه قرار دهیم كه خواسته مردم است چراكه ما نماینده مردم هستیم.
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران درباب تكمیل پروژه های نیمه كاره در شهر تهران باز اظهار داشت: در بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی تنها ۷۳۲۰ میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد تعهدات خواهد شد و مابقی آن به كارهای عمرانی؛ زیرساختی، زیست محیطی اختصاص پیدا می كند. بعنوان مثال در حوزه فرهنگی بخش زیادی مربوط به پروژه های فرهنگی مثل ساماندهی معابر برای گردشگری می باشد كه كار عمرانی و ماندگاری شمرده می شود یا در زمینهٔ حمل ونقل و ترافیك ۶۱۲۰ میلیارد تومان در سال آینده هزینه خواهیم كرد.
وی اشاره كرد: در حوزه ایمنی و بحران خصوصاً مقابله با زلزله و آتش سوزی باز رقم ۱۰۴۰ میلیارد تومان هزینه خواهیم كرد. همین طور در حوزه خدمات شهری باز ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. با عنایت به اینكه سهم حقوق و دستمزد و پرداخت آن در حد یك سوم است بدین سبب جهت گیری مناسبی در بودجه انجام شده است.
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح ارقام اختصاص پیداكرده برای بخش های مختلف شهرداری تهران در بودجه سال آینده اظهار داشت: در سال آینده برای امور فرهنگی ۱۱۸۲ میلیارد تومان برای حوزه حمل ونقل ۶۱۲۰ میلیارد تومان آن به حمل ونقل ریلی اختصاص پیدا می كند؛ داده خواهد شد. همین طور برای حوزه خدمات شهری رقم ۲۵۲۳ میلیارد تومان كه از این رقم ۹۵۰ میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز ۱۰۰ میلیارد تومان برای زیباسازی و ۷۸۰ میلیارد تومان برای پسماند و رفتوروب شهر، در حوزه شهرسازی و معماری رقم ۱۵۳ میلیارد تومان و در حوزه هوشمند سازی رقم ۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده خواهد شد.

بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران

اجازه شهرداری برای ستاندن وام ۸۰۰ میلیارد تومان از بانك ها
الویری در پاسخ به این سؤال كه بعنوان رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران ازآنچه بعنوان بودجه سال آینده شهرداری تهران در این شورا به تصویب رسیده است راضی هستید اظهار داشت: ایده ها و آرمان های ما بالا و شوق برانگیز است اما ما در دنیای واقعی زندگی می نماییم كه در آن وقتی اتفاقی همانند خروج آمریكا از برجام روی می دهد و تمام قیمت ارز و تأمین كالاهای خارجی و ثبت سفارش و خریدهای خارجی پروژه ها را مشمول سختی های بسیاری می كند.
ما در دنیای واقعی زندگی می نماییم و بعضاً حتی موارد طبیعی مانند پیوستن به FATF مشكل می شود امری كه برای ما كاملاً بدیهی است اما متأسفانه كسانی هستند كه حتی برای این موارد بدیهی هم توقف ایجاد می كنند. دوری از واقعیت ها و كنار زدن آنها هزینه های زیاد به ما تحمیل می كند. پروژه هایی شروع شده است كه باید با هزینه های بسیار كمتری به اتمام می رسید اما در این شرایط هزینه های آن چند برابر شده است.
وی افزود: ما امروز با این واقعیت تلخ مواجه هستیم كه بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای شهرداری وجود دارد. در كمیسیون برنامه وبودجه با عنایت به واقعیت های موجود عملكرد مطلوب و مناسبی داشته ایم و اعضای شورا به صورت شبانه روزی وقت گذاشتند و با انجام كار كارشناسی هریك به نوبه خود تلاش كردند كه بهترین تصمیم را بگیرند كه كمترین لطمه شامل حال شهروندان شود و بهترین امتیازات را كسب كنند.
وی درباب تمهیدات پیش بینی شده برای پرداخت بدهی های شهرداری در بودجه سال آینده باز اظهار داشت: قسمتی از بدهی ها در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پرداخت شده است و هم اكنون هم اعتباری در حدود ۲۵۴۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی ها، دیون و تعهدات در نظر گرفته شده و علاوه بر آن اجازه داده ایم تا سقف ۹ هزار میلیارد تومان اگر كسب درآمد توسط شهرداری تهران محقق شد بدهی ها را پرداخت نماییم. در حقیقت پرداخت بدهی ها به صورت جدی در دستور كار قرار دارد و در حوزه دریافت تسهیلات و وام هم عدد ما مسیر كاهشی را طی كرده است بدین سان كه گرفتن وام از بانك ها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است ولی در سال ۱۳۹۸ این عدد به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان كاهش یافته است و برای سال آینده اجازه داده شده است مبلغی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان وام از بانك ها ستاندن شود.

تاریكخانه ای مالی شهرداری كمی روشن شده
رئیس كمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سؤال كه تا چه میزان ظرف دو سال قبل از تاریكخانه شهرداری تهران به لحاظ بودجه ای و مالی خارج شده ایم، اظهار داشت: بخش شفاف سازی فعالیت ها خیلی جدی پیگیری شده مخصوصاً در كمیسیون برنامه وبودجه كمیته شفاف سازی كه مسئولیت آن باخانم آروین است، پیشنهادات خوبی را نمایش كرده و در شورا به تصویب رسیده است. هم اكنون خیلی از پروژه ها مناقصه ها و مزایده ها شفاف در سایت قرار می گیرد درآمد و دریافت ها به صورت نقدی صورت نمی گیرد و حتماً به صورت الكترونیكی است اقدامات خوبی انجام شده و می توان گفت تاریكخانه ای مالی شهرداری كمی روشن شده یا وضعیت تاریكخانه گذشته را نداریم و به حالت نیمه تاریك رسیده ایم پس امیدواریم روزی برسد كه شفاف و روشن همه امور در جلوی چشم مردم به معرض نمایش گذاشته شود و امیدواریم روزی را ببینیم كه برای انجام هیچ كاری، كوچك ترین شائبه ای در مورد گرفتن رشوه و یا فساد در سیستم وجود نداشته باشد و این زمانی است كه رابطه مستقیم موعدی و كارمند شهرداری قطع شود و به صورت الكترونیك و در داخل سیستم كارها صورت گیرد.

توضیحات الویری از 62 مجوز ساخت و ساز در باغ
وی درباب مصوبه برج باغ ها و تصمیم شورا در مورد ساخت وساز در ۶۲ باغ شهر تهران باز اظهار داشت: این مصوبه توسط شورای پنجم تصویب نشده و در زمان شهرداری آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده است. لایحه ای كه به شورای دوم فرستاده شد به تصویب رسید كه طبق آن مالكان باغ ها می توانستند ۳۰ درصد زمین را بلندمرتبه سازی كنند و بقیه زمین به صورت باغ باقی بماند. البته این مصوبه در شورا با نیت خیر تصویب گردید ولی نتیجه بسیار فاجعه آمیزی داشت ازاین رو كه با عنایت به تأمین پاركینگ و... خیلی از این باغ ها تخریب شدند. نتیجه این عملكرد منفی سبب شد كه شورای شهر تهران در اسفند ۱۳۹۶ مصوبه ای را بگذراند و مصوبه قبلی را ابطال كند.
وی افزود: ابطال این مصوبه موجب شد افرادی در حقیقت لای در گیر كنند، افرادی كه تمامی عوارض ساخت را پرداخت كرده بودند و تمام مراحل كار آنها انجام شده بود اما یك بار با این مصوبه مواجه گشتند كه در بین حدود ۸۰۰ باغ سوژه برج باغ ها ۶۲ مورد پیدا كردیم كه مشمول حدود كمتر از ۱۰ درصد مجموعه افرادی بودند كه لای درمانده بودند و حقوقی برای آنها ایجادشده بود كه البته اغلب وضعیت ملك به نحوی بود كه از حالت باغ خارج شده بود البته امكان شكایت این افراد به دیوان عدالت اداری وجود داشت كه اگر چنین می كردند ممكن بود كه كل مصوبه برج باغ ها به طوركلی ابطال شود.
الویری تاكید كرد: در شورای اسلامی شهر تهران در كمیسیون های"سلامت، محیط زیست و خدمات شهری"و "معماری و شهرسازی" به ریاست خانم نوری و آقای سالاری حدود پنج ماه روی این مساله كار شد و اهتمام كردند تعداد باغ هایی كه چنین مشكلی دارند به حداقل برسد نهایتاً این ۶۲ پرونده جز مواردی شناخته شدند كه مجبور بودند با عنایت به حقوق مكتسبه ایجادشده با آنها مجوزهای لازم داده شود اما بقیه موارد یعنی حدود ۶۰۰ پرونده برجای خود باقی ماند.
وی اضافه كرد: باید به این نكته دقت كنیم كه این مصوبه سال های متوالی در حال اجرا بوده و لطمه های بسیاری به فضای سبز شهر تهران زده است اما هم اكنون این مصوبه توسط شورای شهر تهران متوقف شده است پس تصور می كنم تصمیم شورای شهر در مورد لغو مصوبه برج باغ ها تصمیم مؤثر و خوبی بود و هم در پاسخ دادن به لایحه شهرداری در مورد تفسیر مصوبه لغو برجام و تعیین تكلیف موارد خاص تصمیم عاقلانه گرفته شد و دوسوم اعضای شورای شهر باز به این مصوبه رأی داده البته در این مصوبه ذكرشده اگر در بین این ۶۲ مورد اماكن تاریخی وجود داشته باشد مشمول این تفسیر نخواهند شد و اجازه ساخت وساز داده نخواهد شد.
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به سؤالی درباب عملكرد شورای عالی استان ها در این دوره اظهار داشت: كاركرد شورای عالی استان ها تنها ارسال طرح و یا لایحه به دولت و مجلس نیست یكی از كاركردهای آن نظارت بر مدیریت های محلی و رصد نارسایی های و رفع آن هاست همین طور از كاركردهای دیگر شورای عالی استان ها دادن آموزش به بدنه شورای كشور است همین طور شورای عالی استان ها جای انطباق مصوبات شورای استان ها به قانون و مقررات باز می باشد پس شورای عالی استان ها را باید در این مجموعه در نظر گرفت.
وی افزود: در طول این سال ها ۱۱ مورد مصوبه داشتیم كه در صحن مجلس شورای اسلامی رأی آورده و تبدیل به قانون شده است. هم اكنون چندین طرح به مجلس فرستاده شده و در كمیسیون های مجلس در حال گذراندن مراحل قانونی هستند.
یكی از كاركردهای جدی شورای عالی استان ها منع تبعیض در اجرای پروژه هایی است كه سوژه اصل ۱۰۱ قانون اساسی است متأسفانه سازمان برنامه وبودجه در این زمینه همكاری با شورای عالی تابحال نكرده و به سبب ماده ۸۸ قانون شوراها سازمان برنامه وبودجه موظف شده است كه برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه را پیش از ارسال به دولت به شورای عالی استان ها ارسال نماید، نظر شورای عالی استان ها را بگیرد؛ اما به این مهم قانونی تابحال توجه نشده بنابراین شكایتی را تنظیم كردیم و به كمیسیون اصل ۹۰ ارسال كردیم تا این شكایت بررسی شود، امیدوارم این سازمان طبق قانون به تكالیف خود عمل نماید.1397/12/28
22:03:40
5.0 / 5
5406
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
بیمه خانه Bime khane