فدائیان اسلام بعد از ۳۰ سال فریز شدن رونق می گیرد

فریز كردن ابزاری برای متروكه پروری

فریز كردن ابزاری برای متروكه پروری

بیمه خانه: تب نگه داشتن توسعه محلات مدتی گریبان تهران را گرفت، مسئولان به سبب آنچه که لزوم ارائه طرح های توسعه ای نامیدند، اصطلاحا محله یا ملکی را فریز کردن تا بعدا برایش فکر کنند، اما رفته رفته این مسئله سبب شد که محلات ضمن باز ماندن از توسعه، گرفتار مشکلاتی همچون افزایش بافت فرسوده و مهاجرت سکنه شده و در نهایتا منجر به متروکه شدن محلات شود.


به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، در بعضی دوره های زمانی مدیران شهری، با توجیه حفظ خصوصیت های خاص و پرارزش یا کنترل جمعیت پذیری، محلات یا راسته ها را فریز کردند تا بلکه سر فرصت طرحی برای شکوفایی آن بیاورند، اما پس از مدتی یا طرح در "گیر و دار" فرایند بوروکراسی ماند یا فراموش شد و در این میان محله یا خانه فریز شده، معطل توسعه و نوسازی می ماند.
تب حفظ محلات و خانه ها با روش فریز کردن مدتی گریبان تهران را گرفت و در این میان خیلی از خانه ها به خصوص عمارت های قدیمی و حتی در مقباس بزرگتر محلاتی همچون نفرآباد، فدائیان اسلام و... معطل یک طرح نوسازی ماندند و روز به روز فرسودگی به جای توسعه گریبان آنها را گرفت، حالا با تغییر رویکرد مدیریت شهری تک به تک محلات از فریز خارج می شوند تا بلکه پس از سال های متمادی این محلات هم در راه توسعه قرار گیرند، هر چند که معاون شهرسازی شهردار تهران با بیان خبر خروج محور فدائیان اسلام از فریز، اعتقاد دارد که فریز کردن ابزاری برای متروکه پروری است و در نهایت باعث فرار سکونت، توسعه بافت فرسوده و مناسب شدن فضا برای بروز انواع بزه خواهد شد.
عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با ایسنا، در مورد سرانجام طرح" باز آفرینی محور فدائیان اسلام" با تکیه بر اینکه شهر بستری پر از ظرفیت ها و امکانات است که مدیران در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری باید بتوانند با تدوین برنامه های مدون از این ظرفیت ها استفاده کنند و آینده بهتری را برای شهر و شهروندان رقم بزنند، می افزاید: در این میان در بعضی موارد تصمیم هایی که در جهت توسعه شهر گرفته می شود، آنطور که باید تأثیر گذار نیست و با مرور زمان نه تنها اثرات مثبت آن کمرنگ می شود بلکه اثرات منفی به جای مانده از آن هم توسعه پیدا می کند.

سیاست فریز کردن یعنی متروکه پروری

تسری سیاست "دست زدن ممنوع" به محلات و معابر
وی با اشاره به اینکه گاها مدیران در تهران، به علت اشراف مسؤلان به ارزش های یک محله یا معبر و حفظ این خصوصیت ها، آنها از شیوه فریز کردن استفاده میکردند تا بعدا سرفرصت برای حفظ این ارزش ها و ظرفیت های محلی فکری کنند، می افزاید: مسؤلان شهری تا این مرحله که یک خیابان یا محله ای آنقدر پرارزش است و برای آن باید طرحی تهیه کنند آگاه هستند؛ اما پس از آن گویا جرات فکر و بررسی طرح هایی برای حال و آینده محله یا معبر را ندارند و ترجیح می دهند این منطقه فریز شده، رها شود اتفاقی که دقیقا برای محلاتی همچون نفرآباد و معبری همچون فدائیان اسلام رخ داد و یا می بینید در محلات سیروس یا عودلاجان ساختمان های خوب و زیبایی وجود دارد، اما کسی جرات مداخله و تصمیم گیری در مورد آنها را ندارد، چرا؟ چون باید مداخله در این بافت های پرارزش و دارای پتانسیل بالا، آگاهانه و با رویکرد حفاظت فعال باشد، در حالیکه مسؤلان مربوطه به علت ارزش بالای محله یا ملک و معبر وارد فاز محافظه کاری افراطی شده و این یعنی فریز کردن و فریز ماندن یک محله.
معاون شهردار تهران با تکیه بر اینکه " فریز کردن، ابزاری برای متروکه پروری است"، ادامه می دهد: به عبارتی ساده تر فریز کردن معبر یا محله به این معناست که به اینجا "دست نزنید" که نتیجه این دست زدن ممنوع ها! متروکه پروری است و این مساله سبب شده تهران در طول سال های متمادی به کلکسیونی از متروکه ها تبدیل گردد و باید بگویم تجربه نشان داده است سیاست "دست نزن" نه تنها باعث حفظ ملک یا محله نشده بلکه به متروکه شدن آن کمک کرده است.

فریز سی ساله محور فدائیان اسلام
گلپایگانی با اشاره به اینکه یکی از محورهای تهران که در سال های متمادی فریز بوده، محور فدائیان اسلام است، می افزاید: سی سال محور فدائیان اسلام فریز بود و بررسی آرشیو معاونت شهرسازی نشان داده است که نخستین سند در مورد کنترل صدور پروانه برای سال ۱۳۶۹ است که برپایه آن سازمان زمین شهری مأموریت یافته برای این محور، طرحی یکپارچه عرضه نماید، اما سی سال قبل و هنوز این محور اندرخم یک طرح مانده است و جالب است که در طرح جامع هم این محور بعنوان پهنه واجد ارزش های تهیه طرح موضعی قلمداد شد و بیشتر مسکوت ماند و به عبارتی ساده تر لایه های متروکه محوری بر روی این محور آمد و حتی سبب شده که ساختار اجتماعی، مالی و... این خیابان دست خوش تغییر شود.
وی با تکیه بر اینکه با تشدید سیاست های فریز کردن خیابان فدائیان اسلام، جریان اقتصادی این خیابان مجبور به توقف شد، بگونه ای که کم کم ارزش های ذاتی این خیابان به محاق رفت و فراموش شد، ادامه می دهد: طبیعی است که وقتی یک مکان، محله یا معبر متروکه می شود و آنرا از حیز انتفاع ساقط می کنند، کیفیت در آن کاهش یافته و تبدیل به مکانی واجد شرایط بروز انواع بزه خواهد شد و با تداوم فریز شدن شاهد بروز فرسودگی هم هستیم که در نتیجه به اعتبار فضا هم لطمه خواهد زد و سیکل معیوب خدشه دار شدن محله، ایجاد و تشدید فرسودگی و در نتیجه کاهش اعتبار محله شروع می شود، اتفاقی که در محله فدائیان اسلام هم رخ داد.

فریز کردن محلات به نوزایی و شکوفایی کمکی نکرد
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در طول سالیان مختلف با پیشبرد سیاست فریز کردن نه تنها به نو زایی و شکوفایی کمک نشد، بلکه در حق اهالی، محله و حتی کل شهر ظلم شده است، می افزاید: این اتفاق ها در حالی برای محور فدائیان اسلام رخ داده که این محور پیوند دهنده دو سیر تاریخی تهران است و می توانست با عنایت به ظرفیت هایی که دارد به فضایی پویا و سرزنده بدل شود و ما می خواهیم با پیوند یکپارچه تهران و ری از راه این محور، فضای زندگی را به این خیابان بازگرداندیم که در نخستین گام پس از بررسی های فراوان، طرح فریز این محور را لغو کردیم.
وی ضمن اشاره به ظرفیت های این محور به پیوند تهران و ری از راه محور فدائیان اسلام می گوید: شهر تهران را "پاجوش" شهر تاریخی ری می دانند، چونکه شهر تهران در پیوند با شهرری توانست رشد کند و حالا مسیر فدائیان اسلام که پیوند دهنده ری و تهران است دارای جایگاه ارزشمندی است، چونکه از یکسو به ری تاریخی که کانون پرارزش تاریخ تهران و کشور است، می رسد و از طرفی دیگر به بازار بزرگ تهران که کانون فعالیتهای اقتصادی در مقیاس ایران است، منتهی می شود و به عبارتی دیگر این محور بعنوان مسیر تغذیه کننده اقتصاد ایران شناخته می شود که جایگاه این خیابان را پرمعنا می کند.
گلپایگانی ضمن اشاره به پتانسیل کارخانه ها و املاک رها شده حاشیه محور فدائیان اسلام، ادامه می دهد: کارخانه و املاک بزرگی در حاشیه محور فدائیان اسلام وجود دارد که در طول زمان به علل قانونی، اجازه فعالیت به آنها داده نشده است، اما زمین هایشان در کنار محور فدائیان باقی مانده است که حالا می توان از ظرفیت این زمین های متروکه بهره برد و موجبات شکوفایی و رونق محور فدائیان اسلام را فراهم نمود.
وی به موقعیت جغرافیایی این محور اشاره نمود و با اشاره به اینکه در امتداد فدائیان اسلام، دو بزرگراه بعثت و آزادگان قرار دارد که به شکلی کریدور ارتباطی محور ری – تهران هستند، ادامه می دهد: نکته قابل توجه در مورد خیابان فدائیان اسلام این است که این خیابان در چهار منطقه ۱۲، ۱۶، ۱۵ و۲۰ قرار دارد یعنی به عبارت ساده تر حوزه نفوذ این محور در چهار منطقه است که ظرفیت های منحصر به فردی را بوجود آورده است و نشان دهنده ظرفیت بالای این خیابان است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه قرار نیست اقدامات عجیب و غریب در این محور رخ دهد؛ بلکه برنامه های ما به سمت ارتقاء شانیت این محور سوق داده خواهد شد، می افزاید: طرح کالبدی برای این محور در مورد تعداد طبقات، نمای کلی، احجام در مجاورت خیابان، کاربری ها و... تهیه شده است که تلاش کردیم در این طرح نوع کاربری ها متفاوت باشد تا بتوانیم زمینه کارو فعالیت را بالا ببریم، هرچند باید برای برگشت سرزندگی به این محله، کار و سکونت را در کنار یکدیگر دید، اما در طول سال های اخیر با عنایت به نزدیکی فدائیان اسلام به دو بازار بزرگ و بلور فروش ها، اغلب فضاهای سکونتی و خانه ها به انبار تبدیل شدند که حالا می توانیم از ظرفیت کارخانه و املاک بزرگ رها شده برای ایجاد انباری استفاده نماییم.
وی ضمن اشاره به ایجاد فضای باز و سبز در این محور که از فقر سرانه فضای سبز رنج می برد، می افزاید: در جلسات مختلف احیای محور فدائیان اسلام از نظرکالبدی، ترافیکی، عملکردی، فنی و... مورد بحث قرار گرفت و نهایتا برنامه ای با اتکا به برگشت سکونت، رونق اقتصادی و توجه به ریشه تاریخی تدوین شد.
گلپایگانی در پاسخ به سوالی که گفته می شود شاید خط ال آر تی برای بازپیوند ری و تهران از راه محور فدائیان اسلام ایجاد شود، می گوید: در منطقه ۲۰ و ۱۵ و ۱۲ دارای ایستگاه های مترو هستیم و شبکه اتوبوسرانی هم در این محدوده فعال است و بررسی ها نشان داد باید از یک مدل جدید برای پیوند بین مترو و اتوبوس استفاده نماییم که هم دسترسی را بالا برده و هم جاذب مسافر و گردشگر باشد که البته هنوز این روش و راهکار انتخاب نشده است.

قرار نیست یک شبه معجزه شود

استقبال سرمایه گذاران از فدائیان اسلام
وی با بیان اینکه قرار نیست یک شبه معجزه و تحولی در محور فدائیان اسلام که سی سال متوقف مانده بود، رخ دهد، می گوید: سد و بندهایی که برای محور فدائیان اسلام در طول سال های مختلف ایجاد شده، آنرا از توسعه و رونق بازداشته و باید با یک برنامه بلندمدت آسایش و آرامش را به آنجا بازگرداند که ما در نخستین اقدام با لغو فریز شدن محور، جریان را برای آغاز یک رونق ایجاد کردیم و جالب است بدانید با عنایت به فرصت ها و پتانسیل هایی که این محور دارد هنوز مدتی نگذشته سه پروژه بزرگ مقیاس که ارتقاء دهنده سبک محل هستند در کمیسیون ماده ۵ برای این محور پیشنهاد شده است و همینطور سازمان نوسازی شهرداری در حال ساخت مجتمع خدماتی_ مسکونی در شمال منطقه ۱۶ است که باید بگویم با همین پروژه هایی که در آینده نزدیک به ثمر می نشیند می توان گفت جریان نو زایی در فدائیان اسلام شروع شده است.
معاون شهردار تهران در مورد اینکه در طول سال های اخیر بافت مسکونی این محور دستخوش تغییرات منفی شده است بگونه ای که فضای مناسبی برای بروز هرگونه بزه شده، می افزاید: برای احیاء یک محله در ابتدا باید اعتبار به محله برگردد و ساخت هتل، مجتمع خدماتی خاص و... در این محور در جهت همین اتفاق است و معتقدیم باید سکونت به محور فدائیان برگردد چون که تا سکونت نباشد سرزندگی هم به محله باز نخواهد گشت و محله ای به مانند هرندی خواهد شد.
وی ادامه می دهد: سکونت که نباشد، شاهد شب مردگی خواهیم بود و امنیت گرفتار خدشه می شود و امیدواریم با این برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم محور فدائیان اسلام را پس از سی سال و سایر محورهای فریز شده را باردیگر احیا نماییم.

منبع:

1399/11/04
14:53:57
0.0 / 5
1054
تگهای خبر: اعتبار , بازار , ترافیك , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
بیمه خانه Bime khane