جوابیه شركت بام شهر به یك گزارش و توضیحات ایسنا

جوابیه شركت بام شهر به یك گزارش و توضیحات ایسنا

به گزارش بیمه خانه شرکت بام شهر در نمابری برای گزارش ایسنا با عنوانˮ توپ قرارداد ˮباملندˮ در زمین قوه قضائیه ˮ که درباره مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس معروف به باملند است، جوابیه ای صادر کرد.


به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، متن کامل جوابیه شرکت "بام شهر " به شرح زیر است:
"با سلام و احترام
نظر به اعلام خبر در رابطه با مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس موسوم به بام لند در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۸ آن خبرگزاری و تیتر نادرست ناشی از گزارشات غیرکارشناسی و به دور از حقیقت اعلامی در هفته اخیر جهت شفافیت و آگاهی رسانی به مردم شریف، ذیلا به اطلاع می رساند:
_ قرارداد مورد طرح، قراردادی از خانواده B.O.L.T می باشد که برپایه قانون در این قراردادها گونه ای از قراردادهای اقتصادی هستند که معمولا فیمابین بخش عمومی از یک سو و بخش خصوصی از طرف دیگر با هدف کسب سرمایه شریک خصوصی برای ایجاد یک پایگاه و پروژه معمولا مهم که دستگاه دولتی بودجه و امکان اقتصادی و یا اجرایی و مدیریتی انجام آنرا ندارد، منعقد می گردند.
_ قابل ذکر است که دراین مدل از قراردادها، طرف خصوصی سرمایه گذاری و اجرای پروژه را برعهده دارد و جهت استهلاک و بازپرداخت هزینه های صورت گرفته برای مدت معلومی صرفاً بهره برداری (و نه مالکیت) پروژه را عهده دار می شود و پایگاه اقتصادی به وجود آمده در مالکیت مادام العمر بخش دولتی باقی می ماند و سرمایه گذار متعهد به تحویل سالم پروژه احداثی بعد از مدت معلوم به بخش عمومی است (برگرفته از سایت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران) جای بسی تعجب است که عضو غیرمتخصص شورای شهر و برخی افراد در شهرداری تهران هم از این مبانی اولیه قراردادی بی اطلاعند.
_ اغلاط قابل توجهی در گزارش مذکور وجود داشته که از اساسی ترین آنها اشتباه فاحش در مبنای قرارداد است که به نحوی اعلام گردیده گویی شهرداری سازنده و ایجاد کننده مجموعه مذکور می باشد. این در حالیست که به جهت فقدان توان سرمایه گذاری، مدیریت و بهره برداری، آنرا به بخش خصوصی سپرده و صرفاً زمینی با مشخصات معلوم و ارزش پایین در زمان خود با مشابه بسیار در اطراف دریاچه که تابحال هم بلا اقدام مانده اند را عرضه نموده و کلیه اقدامات از طراحی، سرمایه گذاری، ساخت و مدیریت و بهره برداری و بازاریابی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و صرفاً زمین بخش عرضه شده شهرداری می باشد آن هم زمینی بدون زیربناهای مکفی و با معارضین پرتعداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی در اعطای مجوزهای قانونی که در طول این سال ها باعث ریسک جدی سرمایه گذار گردیده است و براین ریسک ها مشکلات اداره محوطه دریاچه، خشکی احتمالی آب دریاچه، اخبار مربوط به موجودات خطرناک در دریاچه و گسترش فضاهای تجاری دیجیتال را هم بیافزایید.
_ مساحت های اعلامی در گزارش همگی مبتنی بر اشتباه و به دور از مستندات قراردادی می باشند و نه تنها تخطی از مساحت های اولیه قراردادی نشده است بلکه آنچه مورد ساخت واقع گردیده تحت مالکیت بخش عمومی و با منافع مادام العمر بخش عمومی قرار می گیرد، بنابراین به هیچ روی خللی برای منافع ایشان حاصل نمی گردد و مساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع برمبنای کذب محض است و مساحت بام لند شامل قریب ۲۷ هزار مترمربع بنا مورد تایید و امضاء و تراضی طرفین قرارداد، حدود شش هزار مترمربع سازه غیراساسی نظیر چتر و سقف کاذب و بیشتر از ۲۹ هزار مترمربع محوطه سازی می باشد که مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری است.
_ در مورد اجاره بهای پرداختی به شهرداری در طبیعت قراردادهای با محتوای صدرالاشاره، اساسا پرداخت اجاره امری مازاد و زیاده نسبت به مبنا و پایه ی سرمایه گذاری می باشد و اثر اقتصادی طرح برمبنای تعلق بنای تولید شده و مالکیت آن برای بخش عمومی تعریف شده است و بخش خصوصی که مالکیتی در مجموعه تولید شده به دست خود (نه عرصه و نه اعیان) ندارد، حال برای بازگرداندن هزینه های انجام شده خود با هزار مانع مواجه می باشد و باید در طول سال ها، ریال، ریال، مبالغ پرداختی خویش را بازیابد و هزینه های کلانی در حد ایجاد زیرساخت ها و نگهداری فضای عمومی شهری و محوطه ای نظیر پارک عمومی را متحمل گردد، بنابراین بدیهی است که اعلام نظر عضو غیرمتخصص شورای شهر تهران با واقع انطباقی نداشته و ادعای بازگشت سرمایه در یکسال اول در نزد اهل فن جز شوخی تلخی نیست چون که اگر چنین امکان اقتصادی وجود داشت، چرا شهرداری راسا حتی یک پروژه را در ستور کار خود قرار نمی دهد تا ظرف یکسال هم سرمایه نقدی خویش را بازیابد و هم مایملک خود؟!
_ رویکرد پروژه بیشتر از هر چیز جنبه گردشگری و فرهنگی آن بوده و در شرایطی که سال ها تا امکان بهره و نفع اقتصادی از پروژه های تجاری صرف می گذرد و در سالی که همه گیری ویروس کرونا صعوبت این امر را چندین برابر نموده است، گزارشات اقتصادی غیرواقعی و معکوسی را عرضه می نمایند.
_ با گزارش های مشابه نظرات غرض ورزانه و غیرکارشناسی یاد شده، موضوعات حتی مورد رسیدگی قانونی و قضایی قرار گرفت که با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و حتی کارشناسان در سطح هیات رییسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مورد بررسی و مداقه واقع شد و همگی اعلام رسمی فقدان هرگونه خللی در محتوای قراردادی و عدم هرگونه تخلف از جانب سرمایه گذار را عنوان نموده اند که منجر به آرا صادره از مراجع قضایی در این بابت هم شده است که مورد بی اعتنایی خاصه از جانب عرضه دهندگان گزارشات مطروحه در شورای شهر قرار گرفته است.
_ حال جای بسی دریغ و تعجب دارد که با بی توجهی به حقوق مردمی، بی کفایتی های احتمالی در ایجاد پایگاه هایی در خور و لیاقت همشهریان است را با فرافکنی به مجموعه هایی که با زحمات کارگری و کوشش های شبانه روزی و به نفع پایدار مردم خلق گردیده اند را محل کینه توزی قرارداده و صرفاً خوراک عناد برای خبرگزاری های معلوم الحال بیگانه فراهم می آورند و در این راستا از رسانه های مردمی انتظار می رود پیش از پرداختن به اخبار و گزارشات اعلامی افراد، توجه مکفی به حقوق مستتر و مغفول مانده در آن صورت دهند تا مبادا جان و نفس رسانه مردمی محل بازی های سیاسی عده ای غیرمتخصص گردد و نشر اخبار و نظرات عضو شورای شهر در بازه زمانی تسریع شده در مورد مبحث متاسفانه این شائبه را تقویت می کند.
_ ضمن اعلام وجود کلیه مستندات قانونی، کارشناسی، فنی و تخصصی، مالی قابل عرضه اعلام می گردد نه تنها خللی در اقدامات این مجموعه نیست بلکه آمادگی کامل جهت پاسخگویی به مراجع رسمی و قانونی ذیصلاح مرتبط وجود دارد، شایسته است ضمن درج گزارش حاضر برای شفاف سازی ذهن مخاطب اقدام نموده و بدیهی است سوابق ۲۰ ساله مجموعه اجرا کننده برای اهل فن و کلیه وزرا راه و شهرسازی و شهرداران شهر تهران واضح و مبرهن می باشد.
با تشکر شرکت بام شهر"
لازم به ذکر است این شرکت در متن جوابیه اش درحالی گزارش ایسنا را غیر کارشناسی و نادرست دانسته که متن این گزارش شامل تذکرات اعضای شورا شهر تهران درباره این پروژه بوده است و اعضای شورای شهر بعنوان نمایندگان مردم تهران و به قول خودشان طبق مستندات اظهارنظر کرده اند. بدیهی است که اعضای شورای شهر بعنوان حافظان حقوق مردم و کارشناسان در رابطه با مسائل شهر تهران حق اظهارنظر در این ارتباط را دارند و ایسنا صرفاً منتقل کننده دیدگاه آنهاست.1399/11/02
23:38:58
0.0 / 5
1237
تگهای خبر: اجاره , بازار , سایت , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
بیمه خانه Bime khane