سرهنگ رازقی در گفت وگو با مهر عنوان كرد

اجرای طرح مدیریت سرعت در مرفوك راهور فاتب

اجرای طرح مدیریت سرعت در مرفوك راهور فاتب

بیمه خانه: فرمانده مرفوك راهور پایتخت از اجرای طرح مدیریت سرعت در تهران بزرگ و برخورد با رانندگان خاطی آگاهی داد.سرهنگ محمد رازقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بودن و نبودن مرکز کنترل ترافیک هوشمند ترافیک پایتخت چه تأثیری در بحث ترافیک تهران دارد، اظهار نمود: مامورین بیرون دید محدودی دارند و نهایتاً در حد چهارراه و خیابان خودرا می بینند. اگر در جایی محدودیت ترددی قائل می شوند نمی دانند پشت بار ترافیکی و عقبه این جریان چه چیزی است.
وی اضافه کرد: اما مأموران ما با دید بیشتری از اینجا می گویند تقاطع شما مشکل دارد و ۴ تقاطع دیگر را نیز درگیر کرده است و محدودیت را بردارید و یا محدودیت بگذارید یا در جایی نیاز است نیروی کمکی بگذاریم. اگر مدیریت در این سطح نباشد این اتفاقی که (تردد روان و بدون مشکل) مردم در خیابان می بینند رخ نمی دهد.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه ترافیک تهران نسبت به دو سال پیش چه تغییراتی کرده است، اظهار داشت: اولاً درباره ترافیک تهران باید بگویم ترافیک بیشتر شده و روزانه تعداد زیادی خودرو به جریان ترافیک اضافه می شود و مراجعه از اطراف تهران در چند سال قبل زیاد شده و قابل مقایسه با سال های قبل نیست.

سرهنگ رازقی افزود: اگر نموداری از وضعیت ترافیک شهر تهران ترسیم نماییم در ۱۵-۱۰ سال قبل همیشه ترافیک پایتخت و تعداد خودرو ها صعودی است و برخی جاها روند صعودی افزایش داشته و این واقعیتی است که در شهر تهران وجود دارد. ثانیاً از نظر تصادفات آمار افزایش یافته است البته شاید تصادفات جرحی و فوتی کاهش یافته است اما این امر مربوط به اقداماتی است که در جهت کاهش این تصادفات انجام داده ایم. ولی آمار کل تصادفاتی که در شهر تهران رخ می دهد شامل خسارتی، جرحی و فوتی افزایش یافته است که علت آن هم افزایش خودرو ها است.
درصد کمی رانندگی پایتخت نشینان نسبت به گذشته بهتر شده است
وی با اشاره به وضعیت رانندگی پایتخت نشینان نسبت به گذشته اظهار داشت: از لحاظ فرهنگ ترافیکی و رانندگی مردم من فکر می کنم باید بخش بخش بررسی نماییم. در مجموع می توان گفت درصد کمی رانندگی مردم بهتر شده است ولی در تخلفات حادثه ساز و ارتکاب این تخلفات بهتر نشده است. سرعت، سبقت، تخلفات این چنینی بدتر شده است ولی در ارتکاب تخلفاتی همانند چراغ قرمز، توقف پشت خط ایست و غیره بهتر شده است و نشان داده است در این حوزه فرهنگ سازی مفید بود. فراموش نکنیم تهران گنجایش این میزان خودرو را ندارد و از مردم نباید توقع داشت که در ایستگاه اتوبوس یا مکان های غیرمجاز نایستند.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران تصریح کرد: اگر بخواهیم برای معضل جای پارک در تهران نسخه بپیچیم اول باید فکر نماییم چرا همه مردم باید از خودرو استفاده کنند؟ چرا مردم باید از خودروی شخصی استفاده کنند؟ چرا کسی که کارمند در محدوده مرکزی شهر تهران است و از اطراف تهران خودروی خودرا بیاورد و پس از ظهر بخواهد با خودروی خود بازگردد؟ چرا سیستم حمل و نقل ما بهینه نیست و نمی توان کاری کرد که خودرو را در پارکینگ بگذارد و با وسیله نقلیه عمومی به سرکار بیاید؟

سرهنگ رازقی اظهار داشت: اشتباهاتی که در طول چندین سال گذشته، نه ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته، بلکه بسیاری از قبل در شهر تهران بوجود آمد، سبب شدند تا زندگی مردم خودرو محور شود. خیلی جاها می شد حمل و نقل عمومی را گسترش داد و کاری کرد مردم تمایل به آوردن خودروی شخصی نداشته باشند و متأسفانه این اتفاق رخ نداد، اینکه می گویند پارکینگ را افزایش دهید چاره ای برای ترافیک و دیگر مسائل این چنینی نیست چونکه اگر پارکینگ را گسترش دهیم باز افراد را تشویق به استفاده از خودروی شخصی می نماییم.
با توزیع سفر می شود گره از ترافیک پایتخت باز کرد
وی با اشاره به اینکه چاره باز کردن این گره از ترافیک تهران چیست، اظهار داشت: چاره این است که توزیع سفر را متناسب نماییم. حمل و نقل را متحول نماییم. استفاده از وسیله حمل و نقل عمومی را اولویت مردم قرار دهیم. حمل و نقل عمومی گسترش یابد و مزیت آن بیشتر باشد و مردم برای هر کاری از خودرو استفاده نکنند که به تبع ترافیک، آلودگی صوتی و هوا و موارد این چنینی ایجاد شود.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا طرحی برای کاهش سرعت های بالا در بزرگراه ها دارید، اظهار داشت: بله، اسم طرح مدیریت سرعت است. بسیاری از مردمی که به کشورهای خارجی رفته اند می گویند کسی که سرعت حادثه آفرین و سرعت خطرناک و تخلف حادثه آفرین مرتکب می شود، توسط پلیس روز بعد احضار می شود که این تخلف را مرتکب شدید. یکی از کارهایی که ما انجام می دهیم همین است. افرادی که ۵۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز هر محور رانندگی کنند مثلاً سرعت مجاز بزرگراهی ۱۰۰ کیلومتر است و ۱۵۰ به بالا سرعت داشته باشند، بامداد به راهنمایی و رانندگی احضار می شوند.
افرادی که ۵۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز هر محور رانندگی کنند مثلاً سرعت مجاز بزرگراهی ۱۰۰ کیلومتر است و فرد ۱۵۰ به بالا سرعت داشته باشند، بامداد به بامداد به راهنمایی و رانندگی احضار می شوند سرهنگ رازقی افزود: بعنوان تخلف خطرآفرین برای بار اول تعهد می دهند که این تخلف را مرتکب نمی شوند ضمن اینکه خلافی خودرو هر میزانی است باید همان روز صفر کنند. برای دومین بار و سوم دستور توقیف خودرو و بار سوم به بالا معرفی به دادسرای راهنمایی و رانندگی است.
وی با اشاره به مهم ترین معضل ترافیکی پایتخت اظهار داشت: من فکر می کنم مهم ترین مشکل ترافیک شهر تهران فرهنگ ترافیک است. اگر فرهنگ مردم اصلاح گردد معضلات دیگری همانند تخلفات و تصادفات کمتر می شود و از بین می رود. در کنار این می توان از لحاظ زیرساختی ایرادات زیادی را بیان کرد که در شهر تهران وجود دارد. از لحاظ معابر و خودرو ایرادات زیادی داریم اما چیزی که متأسفانه مشکل ما را تشدید می کند و تهران را از لحاظ ترافیک به این وضعیت درآورده است، فرهنگ ترافیک است.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه این فرهنگ با چه اقداماتی جبران می شود، اظهار داشت: برای حل مشکل ترافیک شهرها که تهران هم یکی از این شهرها است همزمان سه نکته را باید مدنظر داشته باشیم. مسئله اول فرهنگ ترافیکی است که باید فرهنگ سازی روز به روز ارتقا یابد. مسئله دوم مقررات ترافیکی است که به پلیس راهنمایی و رانندگی بر می گردد.
سرهنگ رازقی در آخر اظهار داشت: گردنگیر رانندگان خودرو، موتور و حتی عابرین پیاده به رعایت قوانین و مقررات با ابزارهای مختلف شامل سلبی و ایجابی، باید ایجاد شود. مسئله سوم مهندسی ترافیک است. تا زیر ساخت درست، پل عابر پیاده درست، زیرگذر و معابر خوب و درست و مهندسی شده نداشته باشیم نباید انتظار داشته باشیم مشکل ترافیکی حل شود. راه ناایمن تصادف بوجود می آورد، راه غیر اصولی تخلفات را بوجود می آورد. این سه مورد یعنی فرهنگ ترافیک، مدیریت قوانین و مقررات ترافیک و مهندسی ترافیک باید همزمان در شهر تهران رشد کند، بهینه شود تا مشکل ترافیکی تهران حل شود.


منبع:

1399/05/05
14:59:49
5.0 / 5
2256
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
بیمه خانه Bime khane