جزئیات سه تحقیق و تفحص شورا از شهرداری تهران؛

بدهی، املاك و قرار دادهای شهرداری تهران زیر تیغ شورای شهر

بدهی، املاك و قرار دادهای شهرداری تهران زیر تیغ شورای شهر

به گزارش بیمه خانه سخنگوی شورای شهر تهران جزئیات سه طرح تحقیق و تفحص شورای شهر از املاك، بدهی ها و قرارداد شهرداری با رسا تجارت را شرح داد.


علی اعطا در گفتگو با ایسنا، در مورد جزئیات مصوبات شورا در مورد انجام سه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران اظهار داشت: اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به استناد ماده ۸۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن، در دو ماهه اخیر سه طرح تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری تهران را تصویب كردند.
وی با اشاره به اینكه این سه طرح تحقیق و تفحص، با عنایت به رویكرد مبتنی بر شفافیت در شورای پنجم در جلسات علنی به تصویب شورا رسیده، در مورد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون بدهی ها، اظهار داشت: ‎اولین طرح تحقیق و تفحص، «تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون بدهی ها» بود كه با امضای ۱۵ نفر از اعضای شورا در بهمن ماه سال قبل تقدیم هیأت رئیسه شد و بعد از ارجاع به كمیسیون های تخصصی شورا در تاریخ ۱۰ دیماه سال ۱۳۹۸ در صحن علنی شورا به تصویب رسید كه این طرح تحقیق و تفحص شامل چهار محور است كه محور اول، بررسی و مقایسه تطبیقی گزارش های مدیریت كنونی شهرداری و مدیریت سال های ۹۳ الی ۹۶ در مبحث بدهی های شهرداری است.
‎وی اضافه كرد: محور دوم این طرح؛ بررسی بدهی های شهرداری تهران و مناطق و سازمان ها و شركت های وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانكهای داخلی و خارجی، پیمانكاران، بیمه، مالیات، احكام قضایی، املاك واقع شده در طرح های عمرانی اجرا شده و نیمه تمام و سایر بدهی ها تا شهریورماه ۱۳۹۶ است و ‎سومین محور طرح تحقیق و تفحص از شهرداری پیرامون بدهی ها عبارتست از بررسی میزان انطباق بدهی ها با مصوبات و مجوزهای صادره از سوی شورای اسلامی شهر تهران در برنامه دوم و بودجه های سنواتی در دریافت وام و انجام هزینه و تعیین موارد احتمالی تخلفات از مصوبات است. در نهایت، چهارمین و آخرین محور این تحقیق و تفحص پیرامون بدهی ها شهرداری تهران، بررسی مطالبات شهرداری تهران از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی و میزان طلب ها از محل تبصره های قانونی می باشد كه این مهم در صحن علنی شورا به تصویب اعضای شورا رسیده است.
‎وی با اشاره به اینكه برای این منظور، هیات سه نفره ای بعنوان هیات تحقیق و تفحص تشكیل شده است. اظهار داشت: رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اول بهمن ماه سالجاری طی حكمی بهاره آروین، سید محمود میرلوحی و مجید فراهانی را بعنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون بدهی ها منصوب كرده اند.
تحقیق از قراردادهای بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان
اعطا در مورد تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملكرد قراردادها با شركت رسا تجارت و واگذاری املاك معروف به طرح سه شهید اظهار داشت: ‎دومین طرح تحقیق و تفحص، «تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملكرد قراردادهای شماره مشخص با شركت رسا تجارت و واگذاری املاك معروف به طرح سه شهید است كه این طرح در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با امضای ۱۶ نفر از اعضای شورا به هیأت رئیسه واصل شد و بعد از ارجاع به كمیسیون های تخصصی شورا در تاریخ ۱۵ دی سال ۱۳۹۸ در صحن علنی شورا به تصویب رسید كه در چارچوب این مصوبه تحقیق و تفحص، توافقنامه ها و قراردادهای شهرداری تهران با طرف های دیگر كه سقف ریالی آنها بیشتر از ۵۰۰۰ میلیارد بوده و طی سال های ۹۰ به بعد منعقد شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.
‎سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه همینطور میزان انطباق این قراردادها با برنامه دوم شهرداری تهران و بودجه های مصوب سالانه شهرداری تهران و اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد قراردادها و تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری و شركت رسا تجارت و میزان انطباق این تفاهم نامه ها و قراردادها با اختیارات قانونی شهردار وقت و مدیران طرف قراردادها در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: ‎از محورهای این طرح تحقیق و تفحص می توان به تطبیق عملكرد این قراردادها با منع مداخله كاركنان دولت و تعارض منافع، بررسی مبانی حقوقی همكاری و گزارش عملكرد شركت رسا تجارت و میزان هولوگرام صادره و ارزیابی خسارت ناشی از این قرارداد به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار اقتصادی و مالی مترتب بر آن اشاره نمود.
بررسی كمیته راستی آزمایی هولوگرام ها
اعطا افزود: از طرفی، بررسی عملكرد كمیته راستی آزمایی در مبحث هولوگرام ها و میزان هولوگرام های تایید شده و ابطال شده توسط این كمیته در طول دو سال گذشته، از دیگر محورهای تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملكرد قراردادهای منعقده با شركت رسا تجارت و واگذاری املاك معروف به طرح سه شهید است كه ‎رئیس شورا در حكمی بهاره آروین، شهربانو امانی، زهرا نژادبهرام، سید محمود میرلوحی و افشین حبیب زاده، اعضای شورای اسلامی شهر تهران را بعنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملكرد قراردادهای منعقده با شركت رسا تجارت و واگذاری املاك معروف به طرح سه شهید منصوب كردند.
بررسی واگذاری املاك شهر در خلال ده سال
اعطا در ادامه به تشریح جزئیات سومین طرح تحقیق و تفحص كه به نحوه واگذاری املاك و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته اشاره دارد پرداخت و اظهار داشت: ‎سومین طرح تحقیق و تفحص، با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاك و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر» هم در تاریخ ششم اسفند ماه سال قبل با امضای ۱۵ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به هیأت رئیسه شورا ارسال شد كه نهایتا بعد از ارجاع به كمیسیون های تخصصی، اول دیماه سال ۱۳۹۸ در صحن علنی شورا، مطرح و به تصویب اعضای شورا رسید.
‎وی با اشاره به اینكه در چارچوب این مصوبه تحقیق و تفحص مقرر است از كلیه توافقات انجام شده در مورد صدور پروانه های ساخت و آخر كارها و بدهی مؤدیانی كه از راه واگذاری ملك با آنها تهاتر شده است، حسابرسی شود، اضافه كرد: همینطور لیست جامع و دقیق از كلیه تملیك ها و تملك های انجام شده از جانب شهرداری تهران و سازمان ها و شركت های وابسته و تابعه به همراه كلیه امور اداری و مالی باید تهیه شود.
‎سخنگوی شورای شهر تهران تصریح كرد: تهیه لیست جامع، كامل، تاریخ و نحوه واگذاری كلیه املاك مسكونی، تجاری، خدماتی و... كه به صورت قطعی و یا واگذاری حق بهره برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و بررسی مجوزها و اختیارات مدیران واگذارنده، خریداران املاك و میزان انطباق واگذاری ها، خریدها با مقررات و قوانین و همینطور ارزیابی عملكرد اجرایی و حقوقی مدیریت جدید در شناسایی و استرداد املاك و دریافت اجاره های معوقه از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاك و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته است.
اعطا اظهار داشت: بهاره آروین، ناهید خداكرمی، شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی، محمد سالاری و حجت نظری، اعضای هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاك و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته، هستند كه در ۲۸ دیماه سال ۱۳۹۸ از جانب رئیس شورا منصوب شده اند.
‎وی در مورد روند بررسی طرح های تحقیق و تفحص در شورا با اشاره به اینكه بر مبنای ماده ۸۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن، هیأت های تحقیق و تفحص، حداكثر ظرف مدت سه ماه باید گزارش خویش را به كمیسیون تخصصی ذیربط عرضه كنند، اضافه كرد: بعد از آن كمیسیون موظف است گزارش هیأت را در جلسه مشترك اعضای كمیسیون و هیأت، مطرح و گزارش نهایی را بعد از تصویب به رئیس شورا تقدیم كند.
‎اعطا با اشاره به اینكه پیش از رأی گیری در ارتباط با گزارش نهایی، شهردار یا مسؤلان ذیربط شهرداری به مدت سی دقیقه صحبت می كنند. اظهار داشت: پس از آن رئیس شورا گزارش كمیسیون را در دستور جلسات بعدی شورا قرار می دهد تا توسط سخنگوی كمیسیون قرائت شود و بعد از قرائت گزارش در جلسه رسمی شورا، شهردار یا مسؤلان ذیربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه صحبت كنند كه در نهایت در همان جلسه، گزارش كمیسیون پیرامون تحقیق و تفحص به رأی گذاشته می شود و در صورتیكه گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد، متخلف از جانب رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت رسیدگی شود و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.
‎وی در مورد زمان تحقیق و تفحص اظهار داشت: بر مبنای قانون، اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص بعد از تشكیل هیات تحقیق و تفحص و شروع به كار این هیات، تا زمان قرائت در جلسه علنی شورا، محرمانه است و عرضه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شكل و هر عنوان از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد.1398/11/11
21:12:20
5.0 / 5
4989
تگهای خبر: اجاره , بیمه , خدمات , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
بیمه خانه Bime khane