آرشیو مطالب : كنترل كیفیت


تابستان سال جاری بدون یک روز هوای پاک برای تهرانی ها گذشت

تابستان سال جاری بدون یک روز هوای پاک برای تهرانی ها گذشت

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

افزایش تدریجی دمای هوای تهران

افزایش تدریجی دمای هوای تهران

افزایش دمای هوا و ازن در استان تهران

افزایش دمای هوا و ازن در استان تهران

تأثیر كربن سیاه ساخته شده در اطراف تهران بر آلودگی هوای پایتخت

تأثیر كربن سیاه ساخته شده در اطراف تهران بر آلودگی هوای پایتخت

افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق تهران

افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق تهران

علت آلودگی هوا در ایام ابتدایی فروردین ماه چیست؟

علت آلودگی هوا در ایام ابتدایی فروردین ماه چیست؟

تداوم هوای مطلوب پایتخت

تداوم هوای مطلوب پایتخت

دی ماه ۹۹ آلوده ترین ماه تهران در ۱۰ سال قبل

دی ماه ۹۹ آلوده ترین ماه تهران در ۱۰ سال قبل
رییس كمیته محیط زیست شورای شهر تهران:

دربی در هوای آلوده تهران نباید برگزار می شد

دربی در هوای آلوده تهران نباید برگزار می شد

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است
مدیر واحد پایش شركت كنترل كیفیت هوای تهران تشریح كرد

تأثیر سختگیرانه تر شدن محاسبه كیفیت هوا بر تعداد روزهای آلوده پایتخت

تأثیر سختگیرانه تر شدن محاسبه كیفیت هوا بر تعداد روزهای آلوده پایتخت

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا

هوای تهران در محدوده قابل قبول

هوای تهران در محدوده قابل قبول

آخرین وضعیت كیفیت هوای پایتخت

آخرین وضعیت كیفیت هوای پایتخت

ازن هوای تهران را برای همه گروه ها ناسالم كرد

ازن هوای تهران را برای همه گروه ها ناسالم كرد

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس طی امروز

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس طی امروز

محاسبه شاخص آلاینده های هوا چه تغییراتی كرده است؟

محاسبه شاخص آلاینده های هوا چه تغییراتی كرده است؟

تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران

پایتخت نشینان در تابستان چند روز مطلوب تنفس كردند؟

پایتخت نشینان در تابستان چند روز مطلوب تنفس كردند؟
در جلسه معارفه مدیركل جدید ثبت احوال استان تهران عنوان شد

ثبت احوال مأموریت خود در انتخابات امسال را به سلامت به پایان می رساند

ثبت احوال مأموریت خود در انتخابات امسال را به سلامت به پایان می رساند

افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده ها در هوای تهران

افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده ها در هوای تهران

هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس

هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس

افزایش غلظت آلاینده ها در هوای تهران

افزایش غلظت آلاینده ها در هوای تهران

هوای تهران در دومین روز خرداد سالم می باشد

هوای تهران در دومین روز خرداد سالم می باشد

وزش باد شدید در تهران طی فردا

وزش باد شدید در تهران طی فردا

وزش باد شدید در تهران طی فردا

وزش باد شدید در تهران طی فردا

كوشش برای اجرای سراسری آزمون صدای خودرو در مراكز معاینه فنی

كوشش برای اجرای سراسری آزمون صدای خودرو در مراكز معاینه فنی

وزش باد نسبتا شدید در تهران طی فردا

وزش باد نسبتا شدید در تهران طی فردا
بیمه خانه BimeKhane